Samonosné

Hlavní popis:

Samonosná brána je nejlepší variantou uzavření vjezdu. Díky svému provedení jsou funkční prvky pojezdu mnohem lépe chráněny před povětrnostními vlivy a brána tak vyžaduje minimální údržbu. Zejména v zimě mohou u posuvné brány pojezdové zmrazky a nečistoty ztěžovat chod brány, což může vést v krajním případě až k jejímu zastavení. U samonosné brány tento problém odpadá. Na spodní části rámu je brána osazena robustním profilem tvaru C a pohybuje se na speciálních vozících přesně uložených v C profilu. Vozíky jsou ukotveny do betonového základu mimo vjezdový otvor. Celá brána se pohybuje několik centimetrů nad terénem a v prostoru průjezdního otvoru tedy není žádný profil, který je nutno přejíždět. Vzhledem k materiálové náročnosti samonosné brány se jedná o dražší variantu ve srovnání s koncepcí posuvné brány pojezdové. Úsporou však jsou menší nároky na betonový základ. Rovnováhu brány zajišťují vodící a dorazový sloupek. Za určitých podmínek je možno využít stávající sloupky oplocení. Jedinou nevýhodou samonosné brány je nutnost většího najížděcího prostoru cca 1,3x šířka brány.

Popis konstrukce samonosných posuvných bran

www.czsystemy.cz Samonosná brána / Al plech

www.czsystemy.cz Samonosná brána / Al plech

Samonosné posuvné brány vyrábíme individuálně přímo na požadované rozměry dle stavebních otvorů. Brány vyrábíme z uzavřených tenkostěnných profilů o průřezu 40/40mm až 80/80 mm. Spodní část brány je osazena speciálním silnostěnným otevřeným “C“ profilem. Celá brána je tímto profilem vedena na soustavě uzavřených kuličkových ložisek, které jsou součástí vozíků, pevně ukotvených na zabetonované základové desce. V horní části brány je aplikováno horní uzavřené vedení, které svým otěrem nepoškozuje povrchovou úpravu brány.

V případě použití automatického pohonu nelze bránu v žádné poloze ručně otevřít, aretace je provedena automatickým pohonem. V při výpadku el. proudu lze bránu přepnout klíčem do stavu nouzového manuálního ovládání . Bránu poté můžete lehce otevírat a zavírat ručně.

Konečný vzhled a výplně brány si každý zákazník volí individuálně ve formě dřeva, plastu a dalších kovových i kovaných okrasných prvků. Dle zadaných požadavků vyrobíme kompletní bránu včetně výplně a povrchové úpravy.

Důležité upozornění:

Pro posuvné samonosné brány je vždy nutno v dostatečném předstihu upřesnit potřebnou stavební připravenost. Jako službu zdarma Vám nabízíme upřesnění stavební připravenosti naším technikem v místě realizace brány.

Výhody a nevýhody samonosných posuvných bran

  • jednodušší a levnější stavební příprava
  • bezúdržbový systém (ze všech typů vjezdových bran je tato s nejmenšími nároky na údržbu)
  • nemusí se stavebně zasahovat do vozovky
  • parkovat můžete hned za bránou
  • boční prostor pro odsunutí brány musí být o cca 1/3  až 1/2 větší než je samotný průjezd

Možnosti povrchových úprav bran

  • Brány nabízíme ve více variantách povrchových úprav – od dodávek surových konstrukcí bez povrchových úprav, až po náročné povrchové úpravy odolávající korozi i desítky let.
  • nátěr antikorozní základovou barvou
  • nátěr antikorozní základovou barvou + nátěrem konečnou barvou s odstínem dle vzorkovnice RAL
  • žárové zinkování
  • žárové zinkování + nástřik práškovou barvou (komaxitem) dle vzorkovnice RAL

Stavební a technická připravenost

A. Betonový základ brány

– hlavní základový blok pro konstrukci brány délka/šířka/hloubka, není třeba nic umísťovat, stačí pouze vybetonovat betonem či železobetonem, vrch základu musí být rovný a ve finální výšce terénu či dlažby, vlastní realizaci a parametry základu vždy konzultujte s dodavatelem!

B. Betonový základ sloupku

– boční základ pro dojezdový sloupek rozměr 200×200 mm do hloubky min. 800 mm, pokud je možno je vhodné ukotvit k základu oplocení, pouze pokud bude dojezdový sloupek obsažen, ve standardní dodávce obsažen není – vrchní vidlice a spodní dojezdová kapsa je kotvena na konstrukci oplocení! Vlastní realizaci a parametry základu vždy konzultujte s dodavatelem!

C. Elektroinstalace

– kabel NYY 3×1,5 mm2 230V pro připojení pohonu, opatřen chráničkou, přesah délky cca 500 mm (možno umístit přímo v základu za místo montáže pohonu – cca 500 mm od vnitřní hrany základu a cca 50 mm od vnitřní podélné hrany základu (pozor nesmí být veden v místě kotvení nosných vozíků!!!) nebo dodatečně vedle základu v chráničce)

– kabel NYY 2×1,5 mm2 230V pro připojení signálního světla (maják) – pouze při umístění mimo konstrukci brány – standardně je úchyt včetně protažení kabelu v konstrukci brány!

D. chránička světelné závory

– pro protažení a připojení kabelů světelné závory, pouze pokud bude instalována světelná závora (fotobuňky), umístění vychází od pohonu a vyústění je 200-300 mm nad terénem na sloupcích oplocení (nebo konstrukci brány) do průjezdu při montáži jednoho páru nebo před i za průjezd při montáži dvou párů (kabel je součástí dodávky světelné závory), chránička stačí o průměru cca 20-30 mm